Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Vị Trí Boss Bắc Hải

Vị trí các Boss :
Cấp độ các Boss :

1/ Tuyết Lệnh Chủ - Cấp độ 155


2/ Băng Lệnh Chủ - Cấp độ 160


3/ Ngân Lệnh Chủ - Cấp độ 162


4/ Kim Lệnh Chủ - Cấp độ 166


Nguồn: vietnamhoi.forumvi.net.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét